Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. beneficjenci interwencji finansowanych z EFRROW potwierdzają otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w internecie.

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami.

Poniżej zamieszczamy do pobrania „Księgę wizualizacji znaku PROW 2023-2027”.

Więcej informacji nt. „Księgi wizualizacji…” oraz niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2023-2027 i Unii Europejskiej, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej link do strony.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji

 

Skip to content