GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 1/2018/G:

Informujemy, iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2018/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień. W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek. Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do … Czytaj dalej GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 1/2018/G: