Informujemy, iż w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 8/2018 Podejmowanie Dzielności Gospodarczej (Przedsięwzięcie: 1.1.1 Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR) pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.      

W związku z powyższym wzywamy wnioskodawców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień i poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 15.00 w dniu 16.01.2019 r. (środa)

Poniżej link z wykazem wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 8/2018

Wykaz wniosków do uzupełnienia

Nabór 8/2018 Podejmowanie Działalności Gospodarczej – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień
Skip to content