„Gnejsy we Włókach”, to współpraca  partnerów społecznych i gospodarczych , a  realizowało to zadania Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” , kwota pomocy wyniosła 48800 zł.  Zadanie w ramach projektu grantowego pn. „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR”, zrealizowany we współpracy z  LGD „Ślężanie”,która udzieliła wnioskodawcom 99% dofinansowania. W ramach tych prac powstał pomost, kładka, ławo-stoły, ścieżka zdrowia oraz kosze na śmieci.

 

 

Skip to content