Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 7 /2018 i naboru nr 1 /2018/G

Protokół z Posiedzenia Rady:

Protokół

Nabór nr 7/2018 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR

Lista rankingowa – nabór 7-2018

Nabór nr 1/2018/G – Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

Lista operacji zgodnych z LSR i wybranych – nabór 1-2018-G

Lista operacji niezgodnych z LSR i niewybranych – nabór 1-2018-G

Skip to content