Informujemy,

iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2018/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.
W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek.
Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 14.00 w dniu 12.04.2018 r.

Poniżej tabela z wykazem wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 1/2018/G:

Wykaz wniosków do uzupełnienia – 1.2018.G

Skip to content