Szanowni Państwo;

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, zaprasza do udziału warsztacie refleksyjnym, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Lokalnej Grupy Działania Ślężanie.

Tegoroczny WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się 28 lutego (środa) 2024 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Hotelu „Pod Jeleniem” (I piętro, Sobótka, Rynek 8).

Do udziału w warsztacie zapraszamy: członków Zarządu i Rady LGD, członków Stowarzyszania LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów realizujących projekty, przedstawicieli gmin członkowskich LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej zaproszenie:

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

Zaproszenie do udziału w Warsztacie Refleksyjnym.
Skip to content