Składka Członkowska dla członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Składka Członkowska dla członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Informujemy, iż decyzją XLVI Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2024 uległa zmianie i wynosi: Dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego 2,20 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według

LSR 2023-2027

Szanowni Państwo, Dnia 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” podpisał umowę dotyczącą warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 kierowanej przez społeczność. Naszą nową Strategię przedstawiamy poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2023/G-SV- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU 18/2023/G-SV

Opublikowano: 21 grudnia 2023 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2023/G-SV  – nabór uzupełniający do naboru nr 18/2023/G-SV GRANTY „Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages” Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,

Skip to content