Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD ŚLĘŻANIE

Szanowni Państwo. Przedstawiamy ,,Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD ŚLĘŻANIE, sporządzony na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027   Raport ze spotkań poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD Ślężanie

Skip to content