Składka Członkowska dla członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Składka Członkowska dla członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Informujemy, iż decyzją XLVI Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2024 uległa zmianie i wynosi: Dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego 2,20 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 19/2023/G-SV -„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”

Drodzy Państwo, Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru Nr 19/2023/G-SV-nabór uzupełniający. Lista operacji wybranych (lista rankingowa), opublikowana w dniu 07.02/2024 r. Lista wybranych operacji Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, nabór 19/2023/G-SV-nabór uzupełniający

LSR 2023-2027

Szanowni Państwo, Dnia 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” podpisał umowę dotyczącą warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 kierowanej przez społeczność. Naszą nową Strategię przedstawiamy poniżej.

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 18/2023/G-SV -„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”

Drodzy Państwo, Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru Nr 18/2023/G-SV. Lista operacji wybranych (lista rankingowa), opublikowana w dniu 27.12.2023 r.: Lista operacji złożonych i wybranych do finansowania. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”,

Skip to content