Podejmowanie działalności gospodarczej – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 16/2023

Podejmowanie działalności gospodarczej – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 16/2023

Szanowni wnioskodawcy, Informujemy, iż w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 16/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej (1.1.1 Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR. ) pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków

Rozwój działalności gospodarczej -Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023

Rozwój działalności gospodarczej -Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023

Szanowni wnioskodawcy, Informujemy, iż w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 17/2023 – Rozwój działalności gospodarczej (1.1.2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców obszaru LSR. ) pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków oraz

Skip to content