W imieniu władz LGD Ślężanie serdecznie zapraszamy do udziału w XLIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, które odbędzie w dniu 05.06.2023 o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu „Pod Jeleniem” (I piętro) w Sobótce Rynek 8.

Informujemy, że nastąpiła zmiana pierwotnego programu zebrania, poniżej prezentujemy aktualny program:

Zmieniony porządek obrad

Pierwotny program zebrania:

Zawiadomienie o XLIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ,,Ślężanie-Lokalna Grupa Działania”

W załącznikach   uchwały Walnego Zebrania Członków:

 Uchwały:

Uchwała nr 1 – odwołanie z Zarządu Mirosława Stawskiego

Uchwała nr 2 – uzupełnienie składu Zarządu

Uchwała nr 3 -zmiana statutu

Uchwała nr 4 – przyjęcie LSR

Uchwała 5 – upoważnienie Zarządu

 

Projekt zmian w statucie:

Projekt statutu

Budżet LSR.

Budżet LSR

Cele i przedsięwzięcia LSR 2023-2027.

Cele i przedsięzwięcia LSR 2023-2027

 

XLIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”
Skip to content