Szanowni Państwo;

w związku z koniecznością spełnienia zapisów § 3 pkt 3 Umowy ramowej, Zarząd oraz Biuro LGD przystąpiło do projektowania wymaganych dokumentów.

 

Dokumenty te to:

– Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;

Procedury wyboru operacji LGD

– Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji;

Procedura ustalania kryteriow

– Procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów, jeżeli LGD przewiduje w LSR realizację projektów grantowych;

Procedury wyboru i oceny Grantobiorców

– Regulaminu organu decyzyjnego;

Regulamin Rady LGD Slężanie

– Kryteria wyboru projekty grantowe – działania inwestycyjne;

Kryteria wyboru projekty grantowe – działania inwestycyjne

– Kryteria wyboru projekty grantowe – działania społeczne;

Kryteria wyboru projekty grantowe – działania społeczne

– Kryteria wyboru projekty grantowe – opracowanie koncepcji Smart Villages.

Kryteria wyboru projekty grantowe – opracowanie koncepcji Smart Villages

 

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 06.05.2024 r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu.

FORMULARZ ZGLASZANIA UWAG- dokumenty do umowy ramowej, PS WPR 2023-2027

Konsultacje projektu dokumentów do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.
Skip to content