Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy nabory na Podejmowanie i Rozwój Działalności Gospodarczej.

W naborze o numerze 16/2023 ,,Podejmowanie Działalności Gospodarczej”, wpłynęło 15 wniosków, w naborze nr 17/2023 ,, Rozwój Działalności Gospodarczej”- 2 wnioski.

Kolejne etapy procedowania to: ocena wstępna , której dokona Zespół ds Oceny Wstępnej, składający się a trzech przedstawicieli Rady  oraz Pracowników Biura LGD.

Rada w pełnym składzie oceni wnioski na kolejnym posiedzeniu, pod względem kryteriów, przyzna punkty za ich spełnienia  i stworzy listę rankingową naborów.

Wnioski, które otrzymają najwyższą ilość punktów przejdą kolejne etapy przed  podpisaniem umów o dofinansowanie.

Zakończone nabory nr 16/2023 i 17/2023
Skip to content