Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców o wypełnienie – przygotowanej przez Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania – ankiety.

Ankieta przygotowana na  potrzebę Warsztatu Refleksyjnego, który odbędzie się w dniu 01.02.2019, a celem jej jest zbadanie poziomu satysfakcji z faktu mieszkania na terenie LGD Ślężanie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Wypełnienie Ankiety zajmie Państwu 5 minut, a wypełnić ją można po kliknięciu w link:

https://omikronbadania.pl/questo/w.php?a=a7399f37&&b=4ad589216c&&c=9d0ea034

Za wypełnienie ankiety z góry dziękujemy.

Zapraszamy do badania ankietowego
Skip to content