Konsultacje do projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (Grant 3.1.3. – opracowanie koncepcji Smart Villages).

Konsultacje do projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (Grant 3.1.3. – opracowanie koncepcji Smart Villages).

Szanowni Państwo, W dniach 19.04.2023 – 26.04.2023 zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanego projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

Skip to content