Szanowni Państwo,

W dniach 19.04.2023 – 26.04.2023 zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanego projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (Przedsięwzięcie: 3.1.3.  Opracowanie koncepcji Smart Villages).

Przedstawiona Państwu propozycja kryteriów podyktowana jest zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, koniecznością osiągnięcia wskaźników oraz realizacją celów Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez realizację Projektu grantowego Smart Villages (SV).

Konsultacje zmian w LSR odbywać się będą także w trakcie spotkania ze społecznością lokalną w dniu 20.04.2023 r. o godz. 13.30 w Hotelu Pod Jeleniem, ul. Rynek 8, 55-050 Sobótka.

 

 

 

Poniżej przedmiot konsultacji.

Projekt lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 3.1.3 Opracowanie koncepcji Smart Villages.

 

Formularz zgłaszania uwag – projekt lokalnych kryteriów wyboru Smart Villages:

Formularz zgłaszania uwag – projekt lokalnych kryteriów wyboru Smart Village

 

LGD Ślężanie zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji przedstawionych kryteriów.

Konsultacje do projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (Grant 3.1.3. – opracowanie koncepcji Smart Villages).
Skip to content