Na podstawie § 11 Regulaminu Rady  posiedzenie Rady zwołuje się na dzień  18.02.2019r. na godz. 10:00.

Posiedzenie odbędzie się w Domu Turysty „Pod Wieżycą”, ul. Armii Krajowej 13, 55-050 Sobótka.

 

Program posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności po podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Podpisanie deklaracji bezstronności.
 6. Zapoznanie się Protestem dotyczącym oceny wniosku nr 05/PDG/8/2018, złożonym w ramach naboru Nr 8/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej.
 7. Zapoznanie się Protestem dotyczącym oceny wniosku nr 02/RDG/9/2018, złożonym w ramach naboru Nr 9/2018 – Rozwój działalności gospodarczej.
 8. Zapoznanie się Protestem dotyczącym oceny wniosku nr 01/RDG/9/2018, złożonym w ramach naboru Nr 9/2018 – Rozwój działalności gospodarczej.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów.
 10. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia

 

                                                                                                                                            

     

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Ślężanie
Skip to content