Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej on-going, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.


Tegoroczny WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się 1 lutego (piątek) o godz. 10.00

w Sali konferencyjnej Hotelu „Pod Jeleniem” (I piętro, Sobótka, Rynek 8)


Do udziału w warsztacie zapraszamy: członków Zarządu i Rady LGD, członków Stowarzyszania LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów realizujących projekty, przedstawicieli gmin członkowskich LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 25.01.2019 r.

na adres: info@slezanie.eu 

lub telefonicznie 0 71 31 62 171

 

Sprawozdanie z realizacji Warsztatu Refleksyjnego będącego podsumowaniem ewaluacji wewnętrznej

Lokalnej Grupy Działania Ślężanie:

Sprawozdanie 

Warsztat Refleksyjny
Skip to content