Informujemy, że w dniu 29.09.2017   zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakresem  tematycznym naboru było:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez:

  • podejmowanie działalności gospodarczej – wpłynęło 10 wniosków,
  • rozwój działalności gospodarczej – wpłynęło 5 wniosków.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosków do oceny przed Radę LGD Ślężanie.

Wnioskodawcom życzymy powodzenia.

Kolejny nabór wniosków zakończony
Skip to content