Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych, organizowanych przez  inne instytucje:

konkursy_dla_ngo_pazdziernik_2017-1

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP
oraz na stronach  internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów:
– urzędów miejskich i gminnych,

– starostw powiatowych,
– poszczególnych ministerstw.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych – październik 2017
Skip to content