Szanowni Państwo,

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 8 gmin Stowarzyszenia Ślężanie. Strategia powstawała przy współpracy z lokalną społecznością, samorządami, lokalnymi liderami i wszystkimi, którzy byli zaangażowani w proces jej tworzenia. Dzięki tej współpracy powstał dokument, którego najważniejsze elementy pragniemy przedstawić do konsultacji.

Wnioski i uwagi należy składać na załączonym poniżej formularzu do godz. 15.00 w dniu 02.06.2023 r, za pośrednictwem poczty elektronicznej info@slezanie.eu  lub bezpośrednio w biurze LDG ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka.

Zapraszamy.

Diagnoza potrzeb i potencjałów obszaru LGD Ślężanie

Budżet LSR 2023-2027

Cele i przedsięwzięcia LSR 2023-2027

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG nowa LSR 2023-2027

 

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych założeń celów i przedsięwzięć oraz budżetu dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Skip to content