Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU.
Szkolenia odbędą się w 4 gminach, wg. poniższego harmonogramu. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany, również z innej gminy.
Szkolenia dotyczyć będą przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru ogłaszanego przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenie – Granty „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR”
Skip to content