Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 19/2023/G-SV -„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”

Drodzy Państwo, Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru Nr 19/2023/G-SV-nabór uzupełniający. Lista operacji wybranych (lista rankingowa), opublikowana w dniu 07.02/2024 r. Lista wybranych operacji Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, nabór 19/2023/G-SV-nabór uzupełniający

Skip to content