LSR 2023-2027

Szanowni Państwo, Dnia 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” podpisał umowę dotyczącą warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 kierowanej przez społeczność. Naszą nową Strategię przedstawiamy poniżej.

Skip to content