Informujemy, że w dniu 30.03.2018 r.,  godzinie 12:00   zakończył się 1 nabór wniosków grantowych.

Zakresem  tematycznym naboru była:

Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR   (np. wiaty, place zabaw, miejsca piknikowe, oznaczenia szlaków, ścieżki dydaktyczne czy przyrodnicze,  siłownie zewnętrzne i inne). Limit środków w ramach tego naboru to  300 000,00 zł.

  • wpłynęły 24 wnioski, na ogólną kwotę 585 976, 47 zł

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosków do oceny przed Radę LGD Ślężanie.

Wnioskodawcom życzymy powodzenia.

1 nabór wniosków grantowych zakończony
Skip to content