Uwaga !!!

 

W imieniu władz LGD Ślężanie informujemy, iż termin XXVIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”,

został przeniesiony na dzień 30.06.2016 (czwartek) o godz. 16.30.

 

Poniżej przedstawiamy zaproszenie wraz z porządkiem obrad:

W dniu 30.06.2016 r., o godz. 16.30 w Sali Kinowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.

 

Przewidywany program obrad Walnego Zebrania Członków;

 

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków.
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2015.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej – ukonstytuowanie się Komisji.
 13. Przedstawienie kandydatów do władz stowarzyszenia.
 14. Przeprowadzenie wyborów.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zarządu LGD Ślężanie.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD Ślężanie.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady LGD Ślężanie.
 18. Przerwa na odbycie posiedzeń organów i ich ukonstytuowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek członkowski na rok 2016.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki z roku 2015 na cele statutowe Stowarzyszenia.
 21. Wnioski i zapytania
 22. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Ze względu na wagę omawianych spraw proszę o niezawodne przybycie.

Uwaga Zmina Terminu !!! – XXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”
Skip to content