Na podstawie § 11 Regulaminu Rady zwołujemy posiedzenie Rady na dzień 08.05.2017r. na godz. 09.30. Posiedzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47 (gmina Dzierżoniów).

Program posiedzenia Rady:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności po podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Sporządzenie rejestru interesów.
6. Podpisanie deklaracji bezstronności.
7. Ponowne rozpatrzenie protestów dotyczących oceny wniosków nr 05/PDG/1/2016 i 15/PDG/1/2016, złożonych w ramach naboru Nr 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów.
9. Przedstawienie listy złożonych wniosków w ramach naboru Nr 3/2017.
10. Przedstawienie przez pracownika biura LGD wyników oceny wstępnej i oceny zgodności z PROW 2014-2020.
11. Omówienie złożonych wniosków w ramach naboru Nr 3/2017.
12. Ocena poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR” (9 wniosków)
Podjęcie uchwał zbiorczych w stosunku do każdego wniosku z osobna w sprawie:
• zgodności wniosków z kartą oceny wstępnej,
• zgodności z LSR (zgodność z PROW oraz z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR),
• zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
• wyboru do finansowania.
13. Zatwierdzenie list operacji.
14. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Rady – 08.05.2017r. godz. 09.30
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support