Konsultacje ws. projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

szczegółowe informacje na stronie: http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosc-3220-konsultacje_ws_projektu_programu_2.html

 
źródło informacji: http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosc-3220-konsultacje_ws_projektu_programu_2.html
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Skip to content