„Warto Razem Odwiedzić Turystyczne Atrakcje LGD: Lider A4, Gromnik, Ślężanie” realizacja projektu współpracy finansowanego z budżetu Lokalnych Grup Działania w ramach osi 4 LEADER PROW.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU TO GMINY:
LGD Gromnik: Strzelin, Borów, Wiązów, Przeworno, Kondratowice
Stowarzyszenie LIDER A4: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Żórawina, Siechnice
LGD Ślężanie: Sobótka, Mietków, Marcinowice, Dzierżoniów, Niemcza, Łagiewniki, Jordanów Śląski

Cel ogólny:
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej 16 gmin obszaru projektu współpracy do 2015 roku, poprzez: uruchomienie i promocję kompleksowej oferty turystycznej obszaru LGD Lider A 4, Gromnik, Ślężanie, opartej na lokalnych zasobach wykorzystującej nowoczesne narzędzia i technologie.

Cele szczegółowe:
Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych obszaru poprzez utworzenie 45 tras turystycznych opartych na rozwiązaniach mobilnych:

  • uruchomienie portalu turystycznego,
  • opracowanie 45 tras turystycznych udostępnianych przez aplikację mobilną,
  • wydanie mapy drukowanej,
  • ustawienie tablic turystycznych i miejsc odpoczynkowych ulokowanych po jednej w każdej gminie na obszarze projektu

Lagiewniki1 Niemcza Niemcza1 Niemcza2 Sobotka1 Sobotka2 Sobotka3 Ujow Ujow1 Ujow2 Wilczkowice Wilczkowice1 Wilczkowice2 Jedrzejowice Jedrzejowice1 Jedrzejowice2 Lagiewniki

Konferencja podsumowująca działalność LGD Realizacja Projektu Współpracy WROTA LGD
Skip to content