Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych planowania przychodów i wydatków w organizacji, oceny konkurencyjności swojej oferty na rynku w ujęciu biznesowym, analizę własnych zasobów (rzeczowych i osobowych) w tworzeniu ofert usług i produktów organizacji skierowanych do konkretnych klientów.

 

Szkolenia skierowane są do organizacji, które zainteresowane są prowadzeniem dochodowej działalności i  organizowane są w ramach projektu „PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE  NGO”.

Ich celem jest wzmocnienie i profesjonalizacja 80-ciu polskich organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia odpłatnej i/lub gospodarczej działalności oraz zmiana sposobu zarządzania.

Cykl składa się z jednego szkolenia dwudniowego i jednego szkolenia jednodniowego w których biorą udział po dwie osoby z organizacji.

 

Szkolenia  prowadzone będą jednocześnie przed dwóch trenerów, tak aby umożliwić jak najlepsze dotarcie do członków poszczególnych organizacji, pracę warsztatową i indywidualną.

 

Termin szkolenia 2-dniowego:  18-19.09.2015

Miejsca szkolenia: Hotel Chata Karczewiska w miejscowości Karczewiska na trasie Legnica -Lubin

Termin szkolenia 1-dniowego: 2.10.2015

Miejsca szkolenia 1 – dniowego: j.w

 

Pomiędzy 2-dniowym a 1-dniowym szkoleniem dla każdej organizacji pozarządowej przeprowadzone zostanie doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanów dla działalności odpłatnej i/lub gospodarczej w organizacjach pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszamy! W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Rekrutacja trwa do 15 września 2015 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Szczegóły dotyczące programu i projektu na stronie: www.zielonaakcja.pl/aktualności  orazhttp://www.faow.org.pl/index.php/pl/projekty/projekty-trwajace/przedsiebiorcze-i-niezalezne-ngo

Zgłoszenia należy przesyłać do Paweł Antonowicz  antonowicz@zielonaakcja.pl  tel 76 86 294 30

Osobą do kontaktu w subregionie dolnośląskim jest Irena Krukowska-Szopa, tel 600 276 829,  krukowska@zielonaakcja.pl

 

Pozdrawiamy

 

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Al. Orła Białego 2,

59-220 Legnica

76 86 294 30

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych!!!
Skip to content