Zakończyliśmy spotkania w gminach poświęcone analizie naszego regiony.

Zadaniem grup było między innymi opracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru Lokalnej Grupy Działania.

Na spotkaniach opracowane zostały też pomysły na projekty, które mogłyby być realizowane w ramach programu Leader w latach 2014 – 2020.

Obecnie trwają spotkania grupy roboczej w celu wypracowania ostatecznej wersji analizy SWOT i celów LSR.

 

 

Skip to content