SPOTKANIA KONSULTACYJNEdotyczące prezentacji projektu tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ślężanie w ramach PROW 2014-2020”

 

konsultacje harmongram

 

Skip to content