chodnik Chwa_ek_-w i Szczepan_-w (1) chodnik Szczepan_-w i Chwa_ek_-w (1)Beneficjent – Gmina Marcinowice

Tytuł operacji – Przebudowa chodników  w pasie dróg powiatowych w miejscowościach Szczepanów i Chwałków (Etap I)

Kwota wnioskowana – 100 000,00 zł

Otrzymana kwota – 100 000,00 zł

 

Cel operacji – Podnoszenie atrakcyjności Ziemi Ślężańskiej przez wykorzystanie miejscowych zasobów naturalnych i kulturowych.

mował przebudowę chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach Szczepanów i Chwałków (Etap I) na co składały się następujące roboty:

  1. Przebudowa chodnika w miejscowości Szczepanów (2065 m2): roboty ziemne, zarurowanie rowu przydrożnego, przebudowa nawierzchni kostką betonową;  2. Przebudowa chodnika w miejscowości Chwałków (1074 m2): roboty ziemne, kanały rurowe z wpustem ulicznym, przebudowa nawierzchni kostką betonową.

Realizacja zadania zaspokoi potrzeby mieszkańców w/w miejscowości, przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa oraz integracji mieszkańców i ułatwi im komunikację  z miejscami użyteczności publicznej.

Skip to content