Beneficjent- Urząd Gminy Dzierżoniów

Tytuł operacji – Budowa Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo- rekreacyjną w Książnicy – kontynuacja poprzez budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowania terenu

Kwota wnioskowana – 12 000,00

Otrzymana kwota – 12 000,00

Cel operacji – Rozwój aktywności mieszkańców wsi książnica oraz umacnianie ich tożsamości lokalnej poprzez stworzenie miejsca spotkań podnoszącego  estetykę   oraz atrakcyjność wsi.

Operacja obejmowała budowę wiaty rekreacyjnej o pow. ok. 100 m2  na terenie Centrum sportowo – rekreacyjnym w Książnicy. Ponadto projekt obejmował zakup obrzeży chodnikowych, które w ramach pracy własnej układali mieszkańcy wsi Książnica w ramach zagospodarowania terenu.

Skip to content