Poniżej zamieszamy link do „Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020„. Poradnik przeznaczony jest dla osób planujących uzyskanie wparcia lub korzystających już z pomocy finansowej w ramach działań PROW 2014 -2020, w których obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców . 

https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

Skip to content