Biuro LGDSiedziba Biura Stowarzyszenia ” Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” znajduje się pod adresem

ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Pracownicy biura:

Elżbieta Pasławska – Prezes Stowarzyszenia i Dyrektor biura

Marta Leszczyńska – Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i rozwoju obszarów wiejskich

Joanna Szymańska – Specjalista do spraw koordynowania projektów

Skip to content