Składki członkowskie

 Wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2019: dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego  2,00 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Dla członków zwyczajnych będących jednostkami budżetowymi gmin 120,00 zł (10 zł/miesiąc). Dla członków zwyczajnych będących organizacjami pozarządowymi 72,00 zł (6 zł miesięcznie) Dla Członków zwyczajnych będących … Czytaj dalej Składki członkowskie