Członkowie

W skład Stowarzyszenia „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania wchodzi 81 członków. Zgodnie z zasadą partnerstwa programu Leader są to reprezentanci trzech sektorów: 1) SEKTOR SPOŁECZNY 2) SEKTOR GOSPODARCZY 3) SEKTOR PUBLICZNY Przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz właściciele firm. … Czytaj dalej Członkowie