Informujemy, iż posiedzenie Rady odbędzie się dnia 05.12.2017r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce.

Program posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii Rady LGD dotyczącej zmiany zapisów Umów o przyznanie pomocy.
  6. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Ślężanie
Skip to content