W imieniu władz LGD Ślężanie serdecznie zapraszamy do udziału w XLIII Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, które odbędzie w dniu 20.02.2023 o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu „Pod Jeleniem”  (I piętro) w Sobótce Rynek 8.

W załącznikach  dokumentacja Walnego Zebrania Członków:

Zaproszenie wraz z programem obrad Walnego Zebrania Członków:

Zaproszenie na walne nr XLIII

Uchwały:

uchwała 1 – zmiana LSR

tabela budżetowa 2023

LSR 2014-2020 LGD Slezanie 2023 – 2 x bonus i różnice kursowe, dodatkowe środki 6

uchwała 2 – zmiana statutu

STATUT

uchwała 3 – uzupełnienie składu Rady

uchwała 4 – składki

uchwała 5 – zmiana Regulaminu wynagradzania

Zaproszenie na XLIII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”
Skip to content