Na podstawie § 11 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady na dzień 04.04.2019r. na godz. 9.30. Posiedzenie odbędzie się w Sali Narad w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, Dzierżoniów (1 piętro).

 

 

Program posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności po podejmowania uchwał.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  5. Podpisanie deklaracji bezstronności.
  6. Zapoznanie się uzupełnieniem do protestu w sprawie  oceny wniosku nr 05/PDG/8/2018, złożonym w ramach naboru Nr 8/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej.
  7. Zapoznanie się uzupełnieniem do protestu w sprawie oceny wniosku nr 01/RDG/9/2018, złożonym w ramach naboru Nr 9/2018 – Rozwój działalności gospodarczej.
  8. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów.
  9. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Ślężanie – 04.04.2019 r.
Skip to content