Szanowni Państwo;

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, zaprasza do udziału warsztacie refleksyjnym, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Lokalnej Grupy Działania Ślężanie.

Tegoroczny WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się 1 lutego (wtorek) o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Hotelu „Pod Jeleniem” (I piętro, Sobótka, Rynek 8).

Do udziału w warsztacie zapraszamy: członków Zarządu i Rady LGD, członków Stowarzyszania LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów realizujących projekty, przedstawicieli gmin członkowskich LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztacie do dnia 31.01.2022 r. (poniedziałek) do godziny 12.00 na adres: info@slezanie.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 31 62 171.

Zapraszamy

Zaproszenie do udziału w Warsztacie Refleksyjnym
Skip to content