Posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia odwołań i ogłoszenie wyników naboru wniosków – Projekt grantowy – nabór 4/2018/G

W dn. 29.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Ślężanie LGD  w sprawie rozpatrzenia odwołań od oceny i wyboru wniosków złożonych podczas naboru nr 4/2018/G w ramach projektu grantowego.

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (ostateczna)

Lista operacji niewybranych 4.2018.G

Protokół Rady – 4.2018 G. odwołanie

Skip to content