Informujemy, że w dniu 29.09.2017   zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Następnie Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Ślężanie” na posiedzeniu 16 października 2017 roku, dokonała oceny złożonych wniosków, w wyniku czego:

  • ze złożonych 10 wniosków na podejmowanie działalności  gospodarczej –

pozytywną  ocenę otrzymało 9  wniosków  i  wszystkie  zmieściły się w limicie;

  •  ze złożonych 5 wniosków na rozwój działalności gospodarczej – pozytywna ocenę  otrzymały  4 wnioski, a w limicie  środków w ramach  naboru zmieścił się tylko jeden wniosek.

Dokumentacja dotycząca naboru zostanie zamieszczona w najbliższym czasie.

Wstępna informacja o wynikach naborów 5/2017 i 6/2017
Skip to content