Szanowni Państwo,

W imieniu władz LGD Ślężanie serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIX Zwyczajnym Walnym Zebraniu

Stowarzyszenia „Ślężanie Lokalne Grupa Działania”, które odbędzie się w dniu 29.06.2020 o godz. 16.30 w

Sali kinowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przy ul.Fr.Chopina 25.

zaproszenie na 39 Zwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

 

W załączniku przesyłam program obrad Walnego Zebrania Członków

zaproszenie na 39 Zwyczajne Walne Zebranie Członków LGD.doc pdf

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019

sprawozdanie finansowe jednostki OP

 

Skip to content