Walne – 29.06.2018

Projekty uchwał na Walne Zebranie Członków uchwała 1 – zmiana statutu          zmiany statutu uchwała 2 – przyjęcie nowych członków uchwała 3 – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu uchwała 4 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego uchwała 5 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej uchwała 6 – udzielenie absolutorium uchwała 7 – zmiana składu Rady uchwała 8 – składki członkowskie … Czytaj dalej Walne – 29.06.2018