Walne 25.09.2017

Projekty Uchwał na Walne: 1. Przyjęcie członków 2. Uchwała zmieniająca statut zmiany statutu 3. Przystąpienie do Geoparku Zaproszenie na walne 31 UCHWAŁY z Walnego Zebrania Członków Uchwała nr 1 – przyjęcie nowych członków Uchwała nr 2 – przyjęcie Geoparku