Wszystkim Beneficjentom dotacji ze środków PROW pozyskanych za naszym pośrednictwem przypominamy o obowiązku informowania o tym zgodnie z zapisami umów zawartych z UMWD (przedsiębiorczość) lub bezpośrednio z LGD (granty).

Jeżeli korzystacie Państwo z unijnego wsparcia macie nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu powinniście Państwo podawać w trakcie realizacji operacji, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nią podejmujecie.

 

 

więcej informacji: 

Logotypy

Uwaga Beneficjenci
Skip to content