Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować z radością, iż wczoraj Zarząd Stowarzyszenia Ślężanie podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę przyznania pomocy na realizację Projektu Współpracy „multimedialne gry terenowe we Wrotach Regionu” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja zadań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Projektu Współpracy w terminie do roku 2022 poprzez stworzenie oraz wdrożenie multimedialnego narzędzia do promocji obszaru projektu współpracy. Kwota dofinansowania to 220 606,36 zł. Projekt będzie realizowany we współpracy z dwoma innymi LGD-ami: LGD Gromnik oraz LGD Lider A4.

 

                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Umowa podpisana!
Skip to content