Z początkiem lipca ruszył nabór wniosków o stypendia pomostowe na I rok studiów.
 
Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin,
którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów na studia.
 
Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.
 
Aplikacja on-line otwarta jest do 17 sierpnia.
 
 

Ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 17 sierpnia, do godz. 16.00.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną
w 2018 roku i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na dalsze lata nauki.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Rekrutacja do Programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna 
od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: Fundacja Wspomagania Wsi, Narodowy Bank Polski, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

źródło informacji: https://www.stypendia-pomostowe.pl/rusza-nabor-do-programu-stypendiow-pomostowych/#post-9470

Trwa nabór wniosków o stypendia
Skip to content